RECHTSLEXIKON

JURIDISCH WOORDENBOEK

 

> Zurück zur Homepage

> Terug naar Home

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

J

Deutsch Nederlands
   
Jagdausübungsrecht jachtpermissie
Jagdbezirk jachtgebied
Jagdpacht pacht van een jachtgebied
Jagdrecht jachtrecht
Jagdschein jachtbewijs
Jagdwilderei stroperij
Jäger jager
Jahresabschluss jaarrekening
Jahresbericht jaarverslag
Jahresbilanz jaarbalans
Jahresmiete jaarlijkse huur
Joint venture joint venture
Judikative rechtelijke macht
Judikatur judicatuur/rechtspraak
Jugendamt bureau voor jeugdzorg/raad van de kinderbescherming
Jugendarbeit kinderarbeid
jugendgefährdend gevaarvormend voor de jeugd
Jugendgericht kinderrechtbank/jeugdrechtbank
Jugendgerichtsgesetz kinderwetgeving
Jugendgerichtshilfe raad van de kinderbescherming
Jugendkriminalität jeugdcriminaliteit
Jugendlicher jeugdige
jugendlicher Straftäter jeugdige dader
Jugendrichter kinderrechter/jeugdrechter
Jugendschutz kinderbescherming
Jugendstrafanstalt jeugdgevangenis
Jugendstrafe straf in een jeugdgevangenis/jeugddetentie
Jugendstrafrecht jeugdstrafrecht
Jugendvertretung jeugdvertegenwoordiging
Junktimklausel verbindingsclausule
Jura rechten
Jurisdiktion jurisdictie
Jurisprudenz jurisprudentie
Jurist jurist/rechtsgeleerde
juristische Ausbildung juridische opleiding
juristische Person rechtspersoon
Justitiar rechtskundig adviseur
Justizjahr rechtskundig adviseur
Justiz justitie
Justizausbildung rechtelijke opleiding
Justizministerium ministerie van justitie
Justizverwaltung justitieel apparaat
Justizvollzugsanstalt strafgevangenis
Justizwachtmeister parketwachter

 

>Zurück zur Homepage

>Terug naar Home

Anwaltskanzlei Peters Eingangsbereich Erdgeschoss erste Etage

Durch einen Klick werden die Bilder vergrößert dargestellt.